Partnerstva

ŠK Samobor u suradnji s osnovnim školama na području grada Samobora provodi izvanškolsku aktivnost animacije djece šahom. Ova aktivnost odvija se u osnovnim školama Milana Langa, Samobor, Nova škola, Bogumila Tonija, područna škola Mirnovec i Farkaševec.

Vrijedni partner našeg kluba jest i Šahovski savez Zagrebačke županije s kojim surađujemo u organizaciji mjesečnih kadetskih turnira koji su namijenjeni prije svega mladim šahistima radi stjecanja natjecateljskog šahovskog iskustva. 

Provedbu programa "Edukacija mladih šahista složenijim šahovskim teorijama" koju održava velemajstor Blažimir Kovačević za naprednu grupu šahista ŠK Samobor, omogućila je Zagrebačka županija. Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji, te se nadamo da će i ubuduće podržavati programe koji su u interesu razvoja mladih šahista. 

Zajednica sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije (ZSUiSZŽ) u 2021. godini sufinancirala je program "Rad s mladima". Zahvaljujući potpori ZSUiSZŽ omogućen je nastavak šahovskog razvoja mladih šahista ŠK Samobor. Zahvaljujemo se Zajednici, te se nadamo i daljnjoj uspješnoj suradnji sa ZSUiSZŽ.