O klubu

Šahovski klub SAMOBOR mjesto je jedinstvenog šahovskog susreta za šahiste svih dobi i razina šahovskih vještina.

MISIJA: Popularizacija šaha kod mladih uključivanjem i zadržavanjem mladih u šahu putem animacije u osnovnim školama, škole šaha u Klubu, te sudjelovanja na raznim šahovskim natjecanjima. Producirati nove perspektivne šahiste i aktivne članove Kluba. Osigurati potrebne materijalne uvjete za uspješno djelovanje Kluba.

VIZIJA: Osigurati stručan kadar za napredak mladih perspektivnih šahista, oformiti ekipe u raznim dobnim i spolnim kategorijama za sudjelovanje na raznim šahovskim natjecanjima. Poticati članove da svojim angažmanom doprinesu daljnjem razvoju Kluba. Ostvarivati visoke plasmane na pojedinačnim i ekipnim natjecanjima mlađih dobnih skupina. Postati najuspješniji šahovski klub u Zagrebačkoj županiji.